ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན།


ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན།

ཡུ་རོབ་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་བྷེལ་ཇེམ་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷ་ར་ཟེལ་སི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ཉིན་གཉིས་ལ་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དངུལ་སྒོར་གྱི་སྐྱེད་ཀའི་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཕེ་རི་སི ནས་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་བྷེ་རི་ཡན་གྱིས་བཏང་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

XS
SM
MD
LG