ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས།


༄༅།། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཨུ་རུ་སུར་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་འགེལ་གྱི་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཤིང་། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཚོང་དོན། བོད་དང་ཞིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྩ་དོན་རྣམས་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG