ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཞིག་ཐེངས་དང་པོར་འབར་མར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཞིག་འབར་མར་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་འབར་མའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ལྕམ་ཨང་སིན་སུའུ་ཅིས་ལ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་ཁྲིམས་ཆད་བཅད་མ་ཐག་པའི་དུས་སྐབས་ལ་འཁེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG