ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་ཌོ་ནལ་ཊམ་ལ་ཉེས་འཛུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་༢༣༢་ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་རྒྱབ་གཏོད་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འོས་ཤོག་འཕངས། འཐུས་མི་༡༩༧་གྱིས་ཉེས་འཛུགས་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG