ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༥

ཌོ་ནལ་ཊམ་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་ཁྲིམས་གཞི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཐེ་པེ་ཁྲིམས་གཞི་ལ་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་ནས་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ། ཁྲིམས་གཞི་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ཐེབས་རྒྱུ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ཏུ་ཐེ་ཝན་གྱིས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG