ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྷ་རམ་ས་ལར་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཇེ་འཁྲུག


དྷ་རམ་ས་ལར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཇེ་འཁྲུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ནི་བཙོན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལྟེ་གནས་དང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ས་གནས་དེའི་བོད་མི་རྣམས་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་སྲི་བརྟན་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་མིག་དམར་གྱིས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG