ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་ཐོབ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀའི་འོས་འདེམས་ཁྲོད་དམར་པོའི་རྦ་རླབས་ཤིག་འཕྱུར་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་དེ་དོན་འཁྱོལ་བྱུང་མེད་པ་མ་ཟད། གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་ཉུང་མཐར་ཡང་འཐུས་མི་༥༠ འོས་འདེམས་ཐོབ་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་དུའང་མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཁ་སུ་ལ་ཐོབ་མིན་ངེས་གཏན་མེད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG