ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

རྒྱ་གར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་ནང་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ཨ་སམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་ཧ་ཀྲི་ནང་རིང་མིན་་ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢་ནས་༦་བར་ཉི་མ་ལྔའི་རིང་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རིག་གཞུང་འགྲེམ་སྟོན་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དུས་སྟོན་དེའི་ཐོག་༢སྤྱི་ནོར་༢གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་མོན་ཏ་དབང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
XS
SM
MD
LG