ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༢/༠༣

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱ་དགའི་དངུལ་འབོར་རྣམས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་བཙལ་གནང་ཡོད་པ།


The Dalai Lama speaks after being awarded the Templeton Prize during his first visit to St Paul's Cathedral in London May 14, 2012. The Templeton Prize valued at 1.1m pounds ($1.7) is the world's largest award given to an individual, honouring a living pe

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ ཁ་ས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལན་ཌན་ནང་ཀྲེན་པལ་ཀྲན་བྱ་དགའ་དགྱེས་བཞེས་མཛད་དེ་ གང་ཉིད་ལ་ཕུལ་བའི་ཀྲེམ་པལ་ཀྲན་བྱ་དགའི་ཕྱག་དངུལ་གྱི་ཁྱོན་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱིས་པའི་འཚོ་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བཙལ་གནང་ཡོད་པས་ཁོང་ཚོ་དགའ་ཚོར་བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG