ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱ་དགའི་དངུལ་འབོར་རྣམས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་བཙལ་གནང་ཡོད་པ།


The Dalai Lama speaks after being awarded the Templeton Prize during his first visit to St Paul's Cathedral in London May 14, 2012. The Templeton Prize valued at 1.1m pounds ($1.7) is the world's largest award given to an individual, honouring a living pe
The Dalai Lama speaks after being awarded the Templeton Prize during his first visit to St Paul's Cathedral in London May 14, 2012. The Templeton Prize valued at 1.1m pounds ($1.7) is the world's largest award given to an individual, honouring a living pe

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ ཁ་ས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལན་ཌན་ནང་ཀྲེན་པལ་ཀྲན་བྱ་དགའ་དགྱེས་བཞེས་མཛད་དེ་ གང་ཉིད་ལ་ཕུལ་བའི་ཀྲེམ་པལ་ཀྲན་བྱ་དགའི་ཕྱག་དངུལ་གྱི་ཁྱོན་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱིས་པའི་འཚོ་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བཙལ་གནང་ཡོད་པས་ཁོང་ཚོ་དགའ་ཚོར་བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG