ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༢༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༦


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་སྣང་གི་བོད་དུ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་ཞིག་ལ་འོས་འཕེན་ས་དང་ངོ་དེབ་ཐོག་གི་རྒྱ་ནག་གི་དྲྭ་ཇག་ཐེར་འདོན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་༡༠༠་འཁོར་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས། ཨོ་བྷ་མས་འཕྲིན་ཚོམ་སྐུར་འདོད་ས་དང་བོ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་ཡིན་པ། བོད་ཀྱི་བྲོ་པ་གཡང་ཆེན་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་བཅས་འདུས་ཡོད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG