ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་༧


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་སྣང་གི་བོད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཞེན་སྐུལ་སློང་བྱེད་པར་རྒྱ་གར་ལ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་བཞིན་པར་ཁྱད་གསོད་དང་འཕྱ་སྨོད་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲ་དམངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ། ལི་ཐང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་ཆར་བེད་སྤྱད་པ་དང་། བོད་དོན་དཔྱད་གླེང་གི་ཕོ་ཌི་ཁ་སི་བཅས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG