ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

དངུལ་ཁང་གཉིས་སུ་བཅོལ་བའི་སྒེར་དངུལ་ལེན་སྤོར་བྱེད་ཐུབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ཉིན་ཤས་རིང་ཨ་མི་རི་ཀའི་དངུལ་ཁང་གསུམ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་ནས་སྒོ་བརྒྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དབུས་གཞུང་གིས་བར་འདུམ་བྱེད་དེ་དངུལ་བཅོལ་མཁན་མི་སྒེར་པ་དང་ཚོང་ལས་ཁང་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། དོན་རྐྱེན་དེ་ཡིས་ཨ་རི་ཙམ་མ་ཟད་ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁུལ་ལ་བློ་འཚབ་བྱེད་དགོས་གཞི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG