ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐོར་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་གཞན་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གིས་ད་རེས་ཉེ་དུས་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༢༢ཀྱི་ཉིན་བོད་ཀྱི་སྐོར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡིག་ཅ་གཞན་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་ནི་དྲི་མ་ས་གཡོགས་གཞན་ཞིག་བྱས་པ་རེད་ཅེས་ལ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱིས་དེ་རིང་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་སྒྲིཌ་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁང་གི་རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལ་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོཌ་བསྒྲིཌ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG