ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༥

རྒྱ་གར་གྱིས་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པར་མཁའ་དབྱིངས་འཕུར་གྲུ་འཕུར་གཏོང་བྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། །རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱིས་ཟླ་བའི་ལྷོ་ངོས་ཀྱི་ས་གཞི་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་མཁའ་དབྱིངས་ལ་འཕུར་གྲུ་ཞིག་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པར་འཕུར་གཏོང་བྱས་སྐབས་ཡུལ་དེའི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་འདུག་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG