ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ངོ་རྒོལ་བྱས།


༄༅། །འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༢༦་པ་ཚོགས་ཡུལ་དུ་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་དོན་ཁག་གི་ཐད་མི་སྟོང་ཚོ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་མཚན་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG