ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་གསན་ཞིབས་གནང་པ་


འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་གསན་ཞིབས་གནང་པ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཀྲོམ་ལེན་ཀྲོསི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསན་ཞིབས་གནང་སྐབས་ ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་རྗེས་སུ་ བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ སྒྱུ་རྩལ་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གགཞུང་གིས་དམིགས་སུ་བསྐར་ཏེ་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་འདོན་སཕེལ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྐར་མ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG