ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༠༡/༣༡

འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་དེའི་གལ་གནད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དེ་སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡༩-༢༠ལ་རྒྱ་གར་གྱི་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་ནཱལེནྡྲ་ས་གནས་སུ་འཚོཊ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་ཅིང་། ཚོཊ་ཆེན་དེའི་སྔོན་འགྲོའི་ཚུལ་དུ་ས་གནས་ཁག་བཞི་ལ་འཚོགས་ཀྱིན་པ་ལས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཚོཊ་ཆེན་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG