ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ རི་དང་རྒྱ་ནག འཛམ་གླིང་གི་གནམ་གཤིས།


གཟའ་འཁོར་འདིར་རྒྱ་ནག་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་འོག འཛམ་གླིང་སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པ་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཚོགས་ཐོག་དེར་བཟོ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཅན་གྱི་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་བཟོ་ལས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་རྩོད་གླེང་དང་འགལ་ཟླ་འབྱུང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG