ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

ཨ་རིས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཊན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཨ་རིའི་ངོས་ནས་མ་འོངས་བར་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་མུ་མཐུད་ནས་མ་དངུལ་མང་པོ་གཏོར་འཆར་ཡོད་པ་ལ། འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐད་ཀྱི་ལས་དོན་གཉེར་མཁན་དག་གིས་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ནས་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG