ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་རེད་འདུག


2012 Summer Olympics,
2012 Summer Olympics,

བོད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་གྲགས་ཅན་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ད་ལོའི་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཀྲོག་ཁིའོ་འཚོགས་རྒྱུའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེའི་སྔོན་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ནང་ཐེངས་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་གཟེངས་རྟགས་ཀྱང་ཐོབ་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ལ་ཐེངས་གསུམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བོད་པ་ཐོག་མ་འདི་ཡང་ཆགས་ཡོད་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG