ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མི་དང་བོད་མི་ཁག་ཅིག་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།


ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་གནས་འཁོད་བོད་མི་དང་ རྒྱ་མི་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་ཡུལ་དེའི་གཞུང་དང་ གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆེད་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG