ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༢༣

ཐེ་ཝན་གྱིས་དམག་གྲུ་གཏོར་རྒོལ་གྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་༤༠༠ཙམ་ཉོ་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ཐེ་ཝན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་གི་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་ནས་ཨ་མི་རི་ཀ་ནས་དམག་གི་གྲུ་གཟེངས་གཏོར་རྒོལ་ཆེད་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཕར་མ་༤༠༠ཙམ་ཉོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG