ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་གསུམ་ལ་ཁྲིམས་བཅད་ཚ་ནན་བཏང་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གྱོང་མཁྲེགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་མུས་ཡིན་པའི་སྐབས་འདིར། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་པ་གསུམ་ལ་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་ལོ་བཅུའི་བར་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་སོཌ་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོཌ་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG