ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ལྟ་བ་མཁྲེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཚོང་དོན་མཁས་པ་ཞིག་པ་ཀི་སི་ཐན་དུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པར་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་པས་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡར་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་

XS
SM
MD
LG