ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ལི་བྷི་ཡའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མཉམ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུ


ཕྷ་རན་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་པེ་རི་སི་ནང་འཚོག་བཞིན་པའི་ལི་བྷི་ཡའི་གྲོགས་པོའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་མཉམ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་པེ་ཅིང་གཞུང་གིས་ལི་བྷི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་བར་བརྒལ་ལྷན་ཚོགས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG