ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨོ་མེན་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ལ་དམ་དྲག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གིས་ཧོང་ཀོང་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཨོ་མེན་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ལའང་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་། སྔོན་ཆད་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཕཱོར་ཆུ་གྷལ་གྱི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཨོ་མེན་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཤོ་རྒྱན་རྩེད་ཡུལ་དེ་ཡིན་རུང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG