ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

རྒྱ་ནག་གིས་ཤིན་ཅང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་འདོན་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་བྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལ་ཡི་གེ་བཏང་ནས་ཤིན་ཅང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཕྱིར་བསྒྲགས་མི་བྱ་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG