ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

རྒྱ་ནག་གི་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་བྱ་རིགས་ཀྱི་རིམས་ནད་གསར་པ་ཐོན་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་བྱང་ཤར་ཤན་གདོང་ཞིང་ཆེན་ནང་མི་ཞིག་ལ་བྱའི་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་འབུ་ གསར་པ་ཞིག་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ནི་ ཞིང་ཆེན་དེའི་ནང་བྱའི་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ཆམ་ནད་འགོ་ཁྱབ་བྱུང་བས་གནས་ཚུལ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པའི་སྐོར་ གཞུང་གཉེར་ཤིང་ཧ་གསར་སྤེལ་ལས་ཁང་གིས་ རེསགཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བརྗོད་ཡོད་པ་སོགས་ གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG