ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་འགོ་འཛུགས།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༨་དེ། དེ་རིང་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཏུ་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གལ་ཆེའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གསུམ་པའི་རགས་ཟིན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG