ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

ཤིས་གིས་དབུས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཤིས་ཅིང་ཕིང་གིས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་དབུས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོངས་བྱས་ནས་བཟོ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གྱི་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ནས་ཉི་ཧོང་ལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་འགྲན་རྩོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG