ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱོན་བརྗོད་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བེད་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཁག་ལ་གདོང་ལེན་དང་ཡང་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་མཐོང་ཚུལ་ལེགས་པོ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་གསན་རོགས་གནང།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG