ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དང་དམངས་གཙོ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བསྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG