ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིན་ཅང་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བདུན་ཕྲག་འདིའི་ནང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་རྒྱ་གཞུང་གི་འཐུས་ཚབ་མི་སྣས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་ཞིན་ཅིང་ཡུ་གུར་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་སྙན་ཐོར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG