ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༡

རྒྱ་ནག་ནི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་དེར་དགག་བྱ་རྒྱབ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གིས་རང་ཉིད་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡིན་པ་བྱང་ཨེཀྲལན་ཀྲིག་ཆིངས་ ཡིག་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་དེར་ཡུལ་གྲུ་ནོར་ཝེ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་གིས་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་དགག་བྱ་རྒྱབ་ཡོད་པ་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG