ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ངལ་རྩོལ་སློབ་གཅུན་ཟེར་བའི་བཙོན་ཁང་།


རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་ཡུལ་འདིའི་ནང་གི་ངལ་རྩོལ་སློབ་གཅུན་ཟེར་ བ་བཙོན་ཁང་ལྟ་བུའི་ལམ་ལུགས་འདི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡོད་ཅིང་ འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ལམ་ལུགས་འདི་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ ད་ བར་མི་དམངས་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ ཡང་ག་དུས་ལམ་ལུགས་འདི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ སོགས་ཀྱིས་ཐད་ད་དུང་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་མང་པོ་ཞིག་འགྲེལ་བཤད་བྱས་མེད་པ་རེད་དེའི་སྐོར་ འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་པད་ཅིང་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG