ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཏེ་དོ་དམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།


བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནང་བོད་མིའི་ཉིན་རེའི་མི་ཚེར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཏེ་དམ་དྲག་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་སྤེལ་བའི་སྙན་ཐོ་ལས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG