ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་དབུས་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ཐན་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབྲི་ཆུ་འགག་གསུམ་ཟེར་བའི་ཆུ་ཡུར་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་འགོ་་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་དབུས་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ཐན་པའི་གནོད་་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཡོང་འགོ་ཚུགས་་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG