ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀས་རང་སྲུང་འཕུར་མདའི་འཆར་གཞིར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ།


བྱང་ཀོ་རི་ཡས་དྲག་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཨ་མི་རི་ཀས་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་འཕར་མ་འགྲེམས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བ་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG