ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀས་ཐེ་ཝན་གྱི་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུའི་རིགས་ཤིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྩིས་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད།


ཨ་མི་རི་ཀས་ཐེ་ཝན་གྱི་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུའི་རིགས་ཤིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྩིས་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་ཨེཕ་ཅུ་དྲུག་རྟགས་ཅན་གྱི་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུ་ཆེས་ཐོན་གསར་གྱི་རིགས་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཡང་ ད་ལྟ་ཐེ་ཝན་ལ་ཨེཕ་ཅུ་དྲུག་རྟགས་ཅན་གྱི་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུའི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་ གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG