ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༧/༢༦

བོད་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་དམ་དྲག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ༢༠༢༡་གི་ལོ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་མི་གཅིག་དབང་སྒྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་དར་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། སྔ་ལོ་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལ་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོས་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱས་པ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པར་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG