ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ནང་བྱའི་རིམས་ནད་འགོག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁང་ནས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་བྱའི་རིམས་ནད་H7N9 བརྟགས་ཅན་ཕོག་སྟེ་མི་དྲུག་འཆི་སྐྱོན་དང་་༢༡་ཙམ་ཞིག་ལ་ནད་གཞི་ཕོག་ཡོད་པའི་སྐོར་གསལ་སྟོན་བྱས་པའི་རྗེས། ཁ་ས་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བྱའི་རིམས་ནད་དེ་རིགས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་གདེངས་ཚོད་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG