ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

བོད་པ་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ཚོ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པ།


༄༅།། བོད་ཨ་མདོ་ཁུལ་གྱི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མགོ་ལོག་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་ལས་བྱེད་པ་ཟུར་པ། དེ་བཞིན་ལས་བྱེད་པ་ལས་ཐོག་རྣམས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG