ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

བོད་ནང་ས་ཟླའི་རིང་ཆོས་ཕྱོགས་བྱེད་སྒོར་དམ་བསྒྲགས།


བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་ཁུངས་དང་ལྟ་ཞིབ་ཚན་པས་ས་ག་ཟླ་བའི་རིང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ལྟ་རྟོགས་ཞིབ་བཤེར་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཟེར་བའི་བཀའ་རྒྱ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། བོད་རིགས་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་སོགས་ལ་ས་ག་ཟླ་བ་རིང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོརཞུགས་མི་ཆོག་པའི་་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་འདུག་པའི་སྐོར་རྣམ་རྒྱལ་ཤསྟྲིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་འཇམ་དཔལ་སྨོན་ལམ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG