ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་བོད་པའི་འབྲོག་ས་གཞུང་བཞེས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གཞུང་བཞེས་བཏང་སྟེ་ཤིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་དང་གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན། གློག་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཉི་གློག་ས་ཚིགས་གསར་འཛུགས་བྱེད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གཞུང་བཞེས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་བརྙན་ཐུང་དང་འདྲ་པར་བཅས་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ།།

XS
SM
MD
LG