ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་རྩིས་དཀའ་ཉེན་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག


A bank clerk counts Chinese banknotes at a branch of Industrial and Commercial Bank of China in Huaibei, Anhui province, June 8, 2012.
རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་རྩིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ལ་མཁས་ཤིང་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དངུལ་རྩིས་རིག་པའི་དཔྱད་ཞིབ་པ་གྲགས་ཅན་ཆུའུ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པ་འདིའི་མཇུག་འབྲས་སུ་ རྒྱ་ནག་གི་ནོར་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ཉེན་ཀྱི་ནང་ལྷུང་སྲིད་པ་རེད་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་དེ་ཡིས་གནས་འདྲིར་དང་ལེན་བྱེད་ས་ཨིན་ཇིའི་གསར་ཤོག་The Telegraph དང་གཞན་ཡང་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG