ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་མཁའ་དམག་གིས་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་དང་ཨ་མི་རི་ཀ་གཉིས་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གི་་མཁའ་དམག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཞིང་ཆེན་ཧྲན་ཏུང་དང་དབུས་ཕྱོགས་ཞིང་ཆེན་ཧད་ནན་ནང་དམག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དམག་སྦྱོང་དེའི་ནང་དེང་དུས་ཀྱི་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུ་དང་། མཁའ་དབྱིངས་ནས་མྱུལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་གནམ་གྲུ་དང་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ དེ་བཞིན་དམག་མི་ཆིག་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་ཙམ་གྱིས་མཉམ་བཞུགས་བྱས་ཡོད་འདུག།

XS
SM
MD
LG