ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ངོ་རྒོལ།


དེང་སྐབས་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝ་ནང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཚོགས་ཆེན་ནང་་ལོ་བཞི་རེའི་མཚམས་སུ་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར།་་དེ་རིང་ཕྱི་ཚེ་༢༢་ཉིན་ རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྐབས་ ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་བྱས་ ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཡོ་རོབ་མངའ་ཁུལ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་མིག་དམར་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG