ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༥

རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་པའོ་ཤི་ལའེ་ཡི་ཁྲིམས་ཆད་རང་སོར་བཞག་པ།


གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཐོ་རིམ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གོ་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་སྟེ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་བཅད་ཡོད་པའི་པའོ་ཤི་ལའེ་ཡི་ཁྲིམས་ས་གོང་མར་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་ལྟར་བསྐྱར་དུ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་མེད་པར་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་རང་སོར་གནས་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཁྲིམས་ཐོག་གི་མཐའ་མའིོ་ཐག་གཅོད་དེས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འདས་པའི་ལོ་བཅུ་གྲངས་གཅིག་ཙམ་རིང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྱོད་གཞི་དེ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG