ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བཀྲ་ཕུན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ལོ་ན་༨༡་ལ་སོན་པའི་བཀྲ་ཕུན་གྱིས་བོད་དོན་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་།  ཕྱི་ཟླ་༤་པའི་ཚེས་༤་ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དམ་པ་དེར་གཞུང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཚོགས་ཏེ་སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG