ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁེ་ན་གྲའི་ནང་བྱ་ནད་ན་སྟེ་མི་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཐོག་མ་དེ་བྱུང་འདུག


ཁེ་ན་གྲའི་ནང་བྱ་ནད་h5n1 ཞེས་པ་དེས་མི་ཞིག་འདས་སུ་གྱུར་འདུག་པའི་མི་དེ་དེ་སྔོན་སྦད་ཅིང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁེ་ན་གྲའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG